leidenislamblog

About

Over het Leiden Islam Blog

Het Leiden Islam Blog is een initiatief van het Leiden University Centre for the Study of Islam and Society (LUCIS) en valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van LUCIS, Nathal Dessing. LUCIS is een interfacultair en interdisciplinair kenniscentrum en samenwerkingsverband van wetenschappers verbonden aan de Universiteit Leiden.

Het Leiden Islam Blog biedt een platform voor wetenschappers en publicisten van binnen en buiten de Universiteit Leiden om hun onderzoek op het gebied van islam en samenleving, in binnen- en buitenland, bij een breder publiek onder de aandacht te brengen, of om een actueel maatschappelijk thema rondom islam en samenleving te voorzien van een onderbouwde visie. Het blog is daarnaast nadrukkelijk een interactief forum waar lezers de gelegenheid hebben om een reactie achter te laten op gepubliceerde blogs. Op die manier wil het blog een bijdrage leveren aan debatvorming.

Sinds de lancering in 2012 heeft het Leiden Islam Blog een uitstekende reputatie opgebouwd met artikelen die goed worden gelezen en regelmatig worden gedeeld via andere (social) media. De formule om in blogvorm een interessant verschijnsel te signaleren of een opinie te formuleren over een al dan niet actueel onderwerp, voorziet in een behoefte. Aan de kant van de lezers geldt hetzelfde: onze genuanceerde, onverwachte en beschouwende artikelen over islam en moslimgemeenschappen in binnen- en buitenland vinden gretig aftrek onder een breed publiek. In cijfers: we hebben een totaal van ruim 3 miljoen views bereikt en een gemiddeld aantal views per blog van ruim 25.000.

Inhoudelijke reikwijdte

Het Leiden Islam Blog biedt haar lezers nadrukkelijk meer dan blogs over islam an sich. In Leiden wordt de islam immers niet alleen als een godsdienst maar ook als een culturele praktijk bestudeerd, die als mondiaal en dynamisch verschijnsel vorm krijgt in heel verschillende lokale, culturele, politiek-maatschappelijke en historische contexten en netwerken. De islam staat in voortdurende interactie met andere gemeenschappen, gedefinieerd naar religie, cultuur, etniciteit of taal. De redactie van het blog definieert de inhoudelijke reikwijdte van te publiceren bijdragen daarom ruim, zoals ook weerspiegeld in de thematische indeling van het blog.

Wilt u bloggen?

Heeft u belangstelling om een artikel van 600-800 woorden te schrijven dat voldoet aan bovenstaand profiel, stuur dan een e-mail. De redactie van het Leiden Islam Blog behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen die niet binnen de opzet en doelstellingen van het Leiden Islam Blog passen af te wijzen, dan wel met suggesties voor wijzigingen te retourneren, te redigeren of in te korten. Alle bijdragen aan het Leiden Islam Blog, zowel artikelen als reacties, worden geacht op persoonlijke titel te zijn geschreven. De auteursrechten op de artikelen blijven berusten bij de auteurs.

Redactie

Hoofdredacteur: Annemarie van Sandwijk
Redacteur: Romy Koreman

Disclaimer

LUCIS controleert en actualiseert op regelmatige basis de inhoud van het Leiden Islam Blog. We streven ernaar dat de informatie op deze website correct is, maar kunnen geen garantie geven betreffende compleetheid of zorgvuldigheid. Ook kunnen we niet garanderen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website geactualiseerd blijft. Indien u fouten of onnauwkeurigheden aantreft op het Leiden Islam Blog, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Aan de inhoud op het Leiden Islam Blog kunnen geen rechten worden ontleend. Het blog kan verwijzingen bevatten naar websites van derden. LUCIS is niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen die het resultaat zijn van het gebruik van deze informatie. De informatie op deze website, zowel tekst als beeld, is en blijft eigendom van de Universiteit Leiden of de auteur/inzender tenzij anders aangegeven. Beweringen en meningen geuit in de blogs zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie.